Stole kollektion

Beat

Beat 1 PERS. + pall Tilbage

Blues

Blues 1 PERS. + pall Tilbage

Bristol

Bristol 1 PERS. 84 x 97 cm Tilbage

Cuba

Cuba 1 PERS. 78 x 83 cm Tilbage

Dixie

DIXIE 1 PERS. 74 x 85 cm. Tilbage

Duo

Duo 1 PERS. + pall Tilbage

Kaya

Kaya 1 PERS. Tilbage

Kira

Kira 1 PERS. 99 x 80/90 cm Kira PUFF 48 x 52 cm Tilbage

Lilje

Lilje 1 PERS. 66 x 67 cm Tilbage

Line + Luna

Lina + Luna 1 PERS. 94 x 103 cm Lina + Luna 2 PERS. 154 x 103 cm Lina + Luna 3 PERS. 264 x 103 cm Lina + Luna 3 PERS. HJØRNE 341 x 133 cm Tilbage

Lisa

Lisa 1 PERS. 87 x 84 cm Tilbage

Maria

Maria 1 PERS. 64 x 73 cm Tilbage

Marocco

Marocco Ø 60 Marocco Ø 80 Tilbage

Nina

Nina 1 PERS. 86 x 120 cm Tilbage

Olivia

Olivia 1 PERS. 77 x 128 cm Olivia 40 MINI PALL 44 x 58 cm Tilbage

Saturn

Saturn 1 PERS. 87 x 121 cm Saturn PUFF 47 x 44 cm Tilbage

Swing

Swing 1 PERS. + pall Tilbage

Tulip

Tulip 1 PERS. 67 x 77 cm Tilbage

Wien

Wien 1 PERS. UDEN ARME 57 x 82 cm Wien 1 PERS. MED ARME 69 x 79 cm Wien PUFF 57 x 48 cm Tilbage